Aerobike Aerobike


10 km ajavõtuga Laduks põhijooks absoluutarvestus

10 km ajavõtuga Laduks põhijooks vanuseklasside arvestus

5 km ajavõtuga heategevusjooks-kõnd

5 km ajavõtuga noortejooksu abolsuutarvestus

5 km ajavõtuga noortejooksu vanuseklasside arvestus

300 m ajavõtuta lastejooksud

5/10 km virtuaaldistants

Suurima tiimi arvestus

Auhinnatseremoonia