ABC Kompuuter Live Timing
Maxilla 65. Elva Tänavasõit   

Etapi arvestus   Koondarvestus   
N/M12   N14/N16   M14   M16   NJ/NU/NE/NSen   MJ   ME/MU   MSen    Meeskondlik 

ME  MU